Kommunale netværk

Sund Skole Nettets landsdækkende netværk er bygget op omkring de lokale (kommunale) netværk, der tilsammen udgør Landsforeningens medlemmer. Organiseringen i kommunale netværk giver mulighed for, at skoler i Sund Skole Nettet kan dele erfaringer om arbejdet med sundhed, koordinere indsatserne og inspirere hinanden til nye tiltag.

Landsnetværkets medlemmer udgøres af én repræsentant fra hvert lokalnetværk. På årsmødet for Landsnetværket afholdet der der valg til Sund Skole Nettets bestyrelse.

Hvorfor et kommunalt netværk?
De kommunale sundhedsnetværk er en af grundstenene i Sund Skole Netværket. Skolerne i det lokale netværk samarbejder lokalt om deres sundhedspolitik, og giver hinanden input til at løse fælles sundhedsudfordringer. Det kommunale netværk kan også bidrage til at skabe sammenhæng mellem skolernes sundhedsarbejde og kommunens sundhed- og skolepolitik. Kommunenetværket er ligeledes den organisatoriske forbindelse til landsnetværket, hvor den overordnede retning for Sund Skole Nettet fastlægges. Netværk kan imidlertid også dannes på tværs af kommunegrænser. Et eksempel på erfaringer med de kommunale netværk kan ses i boksen til højre.

Hvordan organiseres det?
Det kommunale netværk sammensættes af repræsentanter fra kommunens deltagende skoler og repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen. Denne kan fx være skolechefen eller en anden centralt placeret medarbejder med tilknytning til skole- eller sundhedsområdet. Det er absolut anbefalelsesværdigt, at den kommunale repræsentant har adgang til politiske niveau, så den kommunale forankring af sundhedsarbejdet forankres. Alle kommunale netværk skal have udpeget en repræsentant og en suppleant til Landsnetværket.

De to personer skal vælges blandt de tre kategorier: kommunal repræsentant, skoleleder eller sundhedsansvarlig – og de to personer må ikke tilhøre samme kategori. Forældre i skolebestyrelsen kan således alene udpeges til det kommunale netværk men ikke til Landsnetværket. Du kan se mere i vedtægterne for kommunale netværk i boksen til højre.

Lokalforeningernes medlemmer udgøres af de skoler i kommunen, som deltager i SSN. Hvert medlem (dvs. hver skole) er forpligtet til at etablere et skolesundhedsudvalg med de personalegrupper, der har indflydelse på sundheden og udpege en skolesundheds-ansvarlig som leder af udvalget, der refererer til skolens leder.

Lokalforeningerne organiserer endvidere lokale kommunale netværk, hvortil hver skole udpeger 3 repræsentanter: en skoleleder, en skolesundhedsansvarlig og en repræsentant fra skolebestyrelsen. Herudover deltager en person udpeget af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune. De lokale netværk udpeger repræsentanter til Landsnetværket.

Medlemmer af Sund Skole Nettet opfordres til at oprette lokale netværk, typisk med andre skoler i kommunen. De kommunale netværk gør det muligt for skoler i et lokalområde at udveksle erfaringer og koordinere sundhedsinitiativer med naboskoler eller med skoler, der har lignende udfordringer inden for fysisk eller mental sundhed.

Book et gratis informationsmøde

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)


Please leave this field empty.

Din besked