Skolernes sundhedsudvalg

Hvis sundhed skal være mere end hensigtserklæringer og overordnede formuleringer, kræver det, at sundhed bliver en nærværende del af hverdagen på skolen. Oprettelsen af et sundhedsudvalg er et af de vigtigste elementer af at være medlem af Sund Skole Nettet.

Hvorfor et Sundhedsudvalg?
Oprettelsen af et Sundhedsudvalg sikrer, at skolens sundhedspolitik forankres og bliver til en del af kulturen. Sundhedsudvalget står f.eks. for de tilbagevendende arrangementer såsom Sund Skole Dag, aktivitetsdage og fokus på sund kost. Sundhedsudvalget sørger også for, at skolen modtager relevant viden fra Sund Skole Nettet.

Der er erfaring for, at et velfungerende sundhedsudvalg har afgørende indflydelse på, hvad skolerne opnår på sundhedsområdet. (se video-box til højre). Derfor er oprettelsen af et sundhedsudvalg også en forudsætning for at være medlem af Sund Skole Nettet.

Hvordan organiseres det?
Første skridt er at udpege en sundhedsansvarlig på skolen. Den sundhedsansvarlige er både tovholder og koordinator på sundhedsområdet. Desuden er han/hun kontaktperson for Sund Skole Nettets Sekretariat, og står for at videreformidle skolens sundhedsindsats til sekretariatet. Det er den sundhedsansvarlige, der typisk leder sundhedsudvalgets møder.
Sundhedsudvalget sammensættes med et repræsentativt udsnit af det personale der har indflydelse på skolens sundhedspolitik. Naturlige medlemmer kunne være medarbejdere inden for fagene idræt, hjemkundskab og biologi, men herudover skal skolens SFO og skolens akt-team være repræsenteret. Og sundhedsplejersken helt central.

Når udvalget er nedsat vil de vigtigste opgaver for udvalget være at gennemføre tiltag, der sikrer en fortsat fremdrift på sundhedsområdet. Udvalget bør også sikre, at skolebestyrelsen og skolens ledelse er inddraget og har fokus på skolens sundhedspolitik. Skolelederen og skolebestyrelsen informerer elevernes forældre om skolens sundhedspolitik og indsatsområder.

Book et gratis informationsmøde

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)


Please leave this field empty.

Din besked