Den nødvendige samtale

Sund Skole Nettet har produceret fire små film, som giver gode råd til, hvordan man forbereder, gennemfører og afslutter en svær samtale med en elev eller elevens forældre.

Guide til den ’Nødvendige samtale’
Som lærer vil du kunne stå i en situation, hvor det er nødvendigt at tage en svær snak med en elev og/eller elevens forældre om et følsomt emne. Samtalen kan dreje sig om mange forskellige problemstillinger i elevens liv både i og uden for skolen – problemstillinger, som kan have en negativ indflydelse på elevens trivsel. Den nødvendige samtale er ofte svær at tage hul på og gennemføre, da den går tæt på modtageren. Derfor kan det være en stor fordel at forberede sig godt til samtalen, så man på forhånd har taget stilling til, hvad man ønsker der skal komme ud af samtalen. Sund Skole Nettet har produceret fire små film med psykolog Julie Buchardt, som giver gode råd til hvordan man forbereder en svær men nødvendig samtale, hvad man skal være opmærksom på i løbet af samtalen, hvordan man afrunder den på den bedste måde, og hvilke problemstillinger der knytter sig til en samtale med en elev eller elevens forældre.

Filmklip 1: Forberedelse af samtalen

 • Gør dig klart, hvad målet for samtalen er – hvad forventer du, der skal komme ud af samtalen?
 • Overvej, hvordan elev eller forældre vil reagere på samtalen. Tænk mulige scenarier igennem og forbered dig på, hvordan du vil håndtere dem. Vær bevidst om, at du under samtalen skal forholde dig følelsesmæssigt neutralt, og at du har samtalen i kraft af din rolle som fagperson.
 • Indkald forældre til samtalen i en e-mail, hvor du kort beskriver, at du ønsker at tale med dem om en bekymring ift. deres barn. Skriv ganske kort i mailen hvad din bekymring går ud på, så forældrene er forberedte, når de kommer. Det er vigtigt, at forældrene ikke bliver skræmte af din mail, men opfatter den som en invitation.
 • Når du skal indkalde et barn, kan du starte med at sende en mail til forældrene, hvor du fortæller dem, at du gerne vil have en samtale med barnet, kort hvad det omhandler, og at du vil bede dem om at informere barnet, og at du også selv vil sige det til barnet dagen inden samtalen. Du kan evt. tilbyde dem en særskilt samtale hvis de ønsker det. 

Filmklip 2: Generelt om samtalen

 • En samtale – ligegyldigt om det er med en elev eller elevens forældre – kan deles op i tre faser: 1. den indledende fase, 2. indholdsfasen og 3. den afrundende fase.
 • Den indledende fase er vigtig, da det er her, at tilliden og viljen til at ville samtale etableres. I den indledende fase kan man tale om vind og vejr og andre almindeligheder, mens roen indfinder sig. Formålet med denne fase er at den inviterede føler sig velkommen og tryg, og at der etableres et fælles rum for samtalen.
 • I indholdsfasen skal du som fagperson formidle, hvad du helt konkret er bekymret for ift eleven. Modtagerne kan reagere på dine udsagn på mange forskellige måder, f.eks. blive tavse, vrede eller kede af det. Uanset hvad, så er det vigtigt, at du holder hovedet koldt og giver udtryk for forståelse for deres følelser, når de er klar til at genoptage samtalen.
 • Afrunding af samtalen skal sikre, at eleven eller forældrene har forstået dit budskab. Det kan du gøre ved at opsummere jeres samtale og kort gengive de vigtigste punkter og aftaler. 

Filmklip 3: Samtalen med forældre

 • Formålet med samtalen er at dele dine bekymringer for eleven med forældrene og skabe et samarbejde med dem med henblik på at afhjælpe elevens problemer eller sørge for at eleven får den fornødne støtte i både skole og hjem.
 • Under selve samtalen er første skridt altid at tage udgangspunkt i det, som forældrene oplever som deres barns vanskeligheder.
 • Tag udgangspunkt i, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn.
 • Vær interesseret og lyttende i forhold til forældrenes oplevelser af virkeligheden.
 • Husk at give plads til forældrenes tanker, frustrationer og eventuelle modstand mod at tale om deres barns problemer.
 • Husk altid også at beskrive elevens positive kompetencer .
 • Lev dig ind i forældrenes perspektiv, frygt og uro, hvor du skaber tillid ved at vise din empati og forståelse.
 • Giv plads til forældrenes reaktioner, men vær opmærksom på at du fastholder dit eget professionelle ståsted og de nødvendige ændringer, som eleven har behov for.
 • Slut altid af med at opsummere samtalen med eventuelle aftaler, så der er klarhed og enighed om hvem, der gør hvad. 

Filmklip 4: Samtalen med elever

 • Det primære formål med samtalen er at vise, at du bekymrer dig for barnet og ønsker at hjælpe det.
 • Med et yngre barn kan det være godt at lave noget sammen andet end blot at sidde over for hinanden og samtale – det kunne f.eks. være at tegne eller at gå en tur. For mange direkte spørgsmål kan få det yngre barn til at lukke af.
 • Med et ældre barn kan du tale mere direkte og forvente svar – dog er det vigtigt, at der er tillid mellem jer.
 • Det er vigtigt, at barnet ikke opfatter samtalen som et interview eller en udspørgen, men mere som en gensidig samtale, hvor du også fortæller noget om dig selv.
 • Vær opmærksom på, at du udviser ro, lytter og holder fokus på emnet, så I sammen kan finde en løsning.
 • Samtalen skal foregå i gensidig tillid og fortrolighed, så barnet ikke oplever, at det får skældud, men i stedet føler, at du vil barnet det bedste og også vil høre, hvad det har at sige.
 • Respekter barnets grænser. Hvis barnet giver udtryk for ikke at ville tale mere, så afslut samtalen – eller hold en pause ved f.eks. at gå en tur. 

Book et gratis informationsmøde

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)


Please leave this field empty.

Din besked