Perspekt

Undervisningsmateriale til træning af elevers
emotionelle, personlige og sociale færdigheder

Skoleelevers faglige resultater og sociale udvikling påvirkes af det sociale miljø i klasseværelset. Med folkeskolens nye inklusionsdagsorden er der kommet særlig fokus på elevernes evne til at respektere forskellighed og vise ansvar for de sammenhænge, de indgår i.

Om Perspekt
Perspekt er et undervisningsmateriale, der gennem træning af skoleelevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder bidrager til at skabe et godt læringsmiljø i den mangfoldighed, der findes i mange folkeskoleklasser. Gennem et struktureret undervisningsforløb styrkes elevernes evne til konfliktløsning på egen hånd, forståelsen for regler, respekten for indbyrdes forskellighed og ansvarsfølelse. I bredeste forstand handler Perspekt således om at hjælpe eleverne til at blive selvstændige individer, der er i stand til at træffe hensigtsmæssige beslutninger, hvor der tages hensyn til andre.

Undervisningen kan varetages af lærere eller pædagoger, der har deltaget i et introduktionskursus til materialet.

Målgruppen for Perspekt
Perspekt er beregnet til alle klassetrin, men er opdelt i fire forskellige alderssvarende undervisningsmoduler med tilhørende værktøjskuffert med hvert deres hovedfokus:

  • Perspekt 1 til 0.-2. klasse – fokus på skoleparathed
  • Perspekt 2 til 3.-4. klasse – fokus på kritisk tænkning om egen og andres adfærd
  • Perspekt 3 til 5.-6. klasse – fokus på arbejds- og elevkompetencer
  • Perspekt 4 til 7.-9. klasse – fokus på valgkompetencer

Hvert modul består af 16-18 lektioner. Til hvert modul hører en ekstensiv undervisningsmappe, der trin for trin beskriver indhold og øvelser i de enkelte Perspekt-lektioner. Hertil kommer undervisningsremedier, såsom plakater, Perspekt-spil, LEGO-klodser, snore, en CD med filmklip og øvelser samt illustrationer og billeder til brug på smartboards.

Perspekt er blevet afprøvet og testet på en række danske folkeskoler siden 2006. Cirka 175 lærere har været på kursus og lært at undervise i Perspekt, og mere end 3.500 elever har modtaget undervisning i Perspekt.

Hvordan får jeg Perspekt på min skole?
Perspekt udbydes til alle skoler i Sund Skole Nettet i hele landet. Perspekt formidles gennem Sund Skole Nettets sekretariat. Ved henvendelse til sekretariatet sammensættes det ønskede Perspekt-forløb.

Sekretariatet kan også være behjælpelig med at sammensætte Perspekt-forløb på tværs af lokale skoler, da der herved er mulighed for at sænke prisen per uddannet Perspekt-lærer.

Interesserede skoler kan downloade informationsmateriale om Perspekt eller bestille et gratis informationsmøde ved henvendelse til SSN-sekretariat.

Book et gratis informationsmøde

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)


Please leave this field empty.

Din besked